DIBUIX TÈCNIC

GEOMETRIA PLANA

Traçats Geomètrics Bàsics

Proporcionalitat i Escala

Polígons Regulars i Quadrilàters

Triangles

Tangències

Corbes

Transformacions Geomètriques

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

Acotat

Dièdric

Axonomètric

Cònic