TRAÇATS GEOMÈTRICS BÀSICS

Elements del pla

Angles

Mediatriu d'un segment

Bisectriu d'un angle

Circumferència

Arc Capaç d'un segment